Marleen Homans

Psycholoog

 
   
 

Opleiding:

Marleen Homans behaalde in 1994 de graad van Licentiaat in de Psychologie (onderzoeksdomein Ontwikkelingspsychologie) aan de K.U. Leuven. Nadien volgde ze een bijkomende licentie in de Sociale en Culturele Antropologie. In 2011 behaalde ze een master in de Klinische Psychologie, optie kinderen en jongeren. Zij is aangesloten bij de Psychologencommissie (erkenningsnummer 702108501).

Werkervaring:

Sinds 2011 is ze werkzaam als zelfstandige psychologe in de praktijk van Dr. van Campen. Daarnaast is ze deeltijds tewerkgesteld in een Dienst Geestelijke Gezondheidszorg in het centrum van Brussel.

Doelgroep:

Marleen Homans richt zich enerzijds op psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen en jongeren . Dit is een uitgebreid onderzoek naar o.a. intellectuele mogelijkheden, aandacht- en concentratie functies, executief functioneren, beleving, sociaal emotioneel inzicht en sociale vaardigheden … etc. Deze gegevens kunnen ons meer zicht geven op eventuele meespelende factoren in de bestaande problemen. Welke aspecten worden onderzocht wordt besloten na overleg met ouders en na overleg met Dr. van Campen. De bekomen resultaten worden steeds door Marleen Homans besproken met Dr. van Campen. Tijdens het zogenaamde adviesgesprek bij Dr. Van Campen worden deze resultaten met ouders ( en of de jongere ) besproken. Daarnaast biedt zij individuele begeleidingen aan kinderen en jongeren met moeilijkheden op emotioneel en/of sociaal vlak, via speltherapie en/of gesprekstherapie. Ouders worden hier steeds bij betrokken. Ook contact/ overleg met school of CLB kan plaatsvinden indien gewenst.

Afspraken:

Bij eerste aanmeldingen verloopt het maken van afspraken steeds na een telefonisch contact/ inschatting bij dr. Van Campen. ( bij voorkeur tijdens telefonische spreekuren)

Betaling:

Voor een sessie psychodiagnostiek betaalt u 80€, verslag inbegrepen. Een begeleidingssessie kost 60€. Bij voorkeur contant te betalen na elke sessie. De meeste mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke terugbetaling. Meer informatie hieromtrent wordt gegeven tijdens de eerste sessie.

Contactgegevens:

  0473 48 12 37
marleen.homans@gmail.com


 
  ©2015 webdesign by MC