Doelgroep

 

 
   
 

In de praktijk kunt u terecht met zorgen over de psychische ontwikkeling en het functioneren van uw kind (0 tot 18 jaar). Dit kan gaan over een brede waaier van aanmeldingsklachten, waaronder:

  • aandacht- en concentratieproblemen (ADHD)
  • gedragsproblemen ( agressieregulatie problemen, uitdagend gedrag)
  • zorgen over (persoonlijkheids)ontwikkeling
  • autismespectrumstoornissen of een vermoeden hiervan
  • angst en depressie, dwanggedachten
  • zorgen over de hechtingsontwikkeling
  • eetstoornissen (anorexia, boulemie)
  • verwardheid, psychose
  • opvoedingsproblemen, problemen binnen de gezinssfeer
  • ernstige emotionele problemen (echtscheiding, verlieservaringen, ...)


 

  ©2015 webdesign by MC