Karin Van Huyck

psychotherapeut

 
   
 

Opleiding:

Karin Van Huyck is opgeleid als Assistente in de Psychologie (optie Psychopedagogische en Klinische Psychologie). Zij specialiseerde zich via een postgraduate opleiding in de Systeemgeoriënteerde Therapieën. Karin wordt erkend als beoefenaar van de psychotherapie door de BVRGS (beroepsvereniging).

Doorheen de jaren bleef zij zich bijscholen. Naast allerlei kortdurende bijscholingen volgde zij een aantal langdurige opleidingen: Mindfulness-trainer voor volwassenen, Mindfulness-trainer voor kinderen en kinderyogadocente, traumasensitief werken met kinderen, jongeren en hun gezin.

Werkervaring:

Sinds 1999 is zij werkzaam als zelfstandig beoefenaar van de psychotherapie. Doorheen de jaren heeft zij dit gecombineerd met verschillende jobs : Coördinator van de opvoedingswinkel in Leuven , docente psychologie in het volwassenenonderwijs , leerlingbegeleidster in het secundair onderwijs en ondersteuner in het lager en het secundair onderwijs.

Doelgroep:

Karin werkt zowel met kinderen, jongeren als ouders.
De thema’s die zij opneemt samen met Dr. Van Campen zijn de volgende: ontwikkelingsstoornissen zoals ADD/ADHD/autisme, rouw -en echtscheidingverwerking, angsten, depressie, eetstoornissen, gedragsmoeilijkheden, trauma .
Daarnaast werkt zij rond allerlei opvoedings- en ontwikkelingsgerelateerde thema’s , sociale vaardigheden, emotieregulatie, zelfvertrouwen.

Aanbod:

  • Individuele psychotherapie voor kinderen in samenwerking met Dr. Van Campen

  • psycho-educatie voor kinderen :

    Wortels en Vleugels Leefatelier voor kinderen van 9 tot 12 jaar: gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van lichamelijke, cognitieve, psycho-sociale en emotionele vaardigheden. Dit is een training om kinderen te ondersteunen in hun opgroeiproces, gebaseerd op Mindfulness voor kinderen, kinderyoga en cognitieve gedragstherapie. Het helpt kinderen met meer zelfvertrouwen, sociaal vaardiger en ‘relaxter’ in het leven te staan.

    Training Mindful Ouderschap: een training die ouders wegwijs maakt in hoe ze bewust kunnen omgaan met stress en automatische reactiepatronen in de opvoeding. Een ervaringsgerichte training waarbij inzichten uit de cognitieve gedragstherapie gecombineerd worden met op mindfulness gebaseerde oefeningen.

    U vindt meer info op www.cpowortelsenvleugels.be

Afspraken voor individuele psychotherapie:

Bij eerste aanmeldingen verloopt het maken van afspraken steeds na een telefonisch contact/ inschatting bij dr. Van Campen. ( bij voorkeur tijdens telefonische spreekuren)

Betaling:

U betaalt 65 euro per sessie, 21% BTW inbegrepen. Dit kan cash of via payconiq/bankapp.  De meeste mutualiteiten betalen een gedeelte van dit bedrag terug voor een aantal sessies en voorzien een attest voor terugbetaling. Raadpleeg hiervoor de website van uw mutualiteit. Indien U een afspraak wil annuleren, verwittigt U minstens 48 u op voorhand. Bij laattijdige annulatie of niet nakomen van de afspraak wordt een annulatievergoeding van 30 euro aangerekend.

Contact:

  0475 29 20 39
karin.vanhuyck@proximus.be


 

  ©2016 webdesign by MC