Praktijk voor kinder-en jeugdpsychiatrie

Yvette Van Campen                       Vicky Bessemans        Athina Bisback

Kinder-en Jeugdpsychiater            Pedagoog                   Psycholoog

Gezins- en relatietherapeut

 
 

 
 

De praktijk heeft als logo verschillende cirkels die het kind en de context waarin het opgroeit, symboliseren. Kinderen groeien op in hun gezin, op school, bij vrienden … ook de kinderen die ergens in vastlopen. Deze benadering van het kind in zijn context, de verschillende cirkels die in elkaar overlopen, staat altijd centraal in onze praktijk.

We trachten met een brede visie te kijken naar de verschillende aspecten die invloed hebben op de moeilijkheden die zich voordoen bij het opgroeiende kind of de jongere. Deze moeilijkheden kunnen ontwikkelingsproblemen zijn zoals ADHD, tics, autisme, stemming- en angstproblemen … Andere problemen kunnen meer contextafhankelijk zijn. Hierbij kan u denken aan verlieservaringen, gezinsproblemen, traumatische ervaringen, …

We trachten steeds op zoek te gaan, rekening houdend met kwetsbaarheden bij eenieder, naar de krachten in zowel het kind als zijn gezin. Krachten die kunnen helpen in het zoeken naar een positief veranderingsproces, waardoor het kind kan groeien en gedragen worden in zijn ontwikkeling.

Onze werking is multidisciplinair, zowel in onze praktijk, alsook in de samenwerking met disciplines buiten onze praktijk.


 

  ©2015 webdesign by MC