Aanbod en werkwijze:

 

 
   
 

Voor de beschreven problematieken (zie doelgroep) is er een aanbod voor onderzoek en (psycho)diagnostiek als ook voor behandeling (Psychotherapie, medicamenteuze behandeling ...).

De diagnostische fase bestaat uit een ruime inschatting van de problematiek waarbij er zowel gesprekken met kind/jongere en ouders plaatvinden. Indien nodig (afhankelijk van de problematiek )volgt een psychodiagnostisch onderzoek. Dit gebeurt steeds in overleg met de betrokken ouders of jongere. Een psychodiagnostisch onderzoek kan onder andere het volgende omvatten:

IQ onderzoek, aandacht- en concentratietesten, testonderzoek naar executief functioneren, belevingsonderzoek, onderzoek naar
sociaal emotionele vaardigheden. Indien nodig wordt ook samengewerkt met andere disciplines buiten de praktijk:
logopedisten, kinesitherapeuten, diëtisten, etc..

De behandelfase kan afhankelijk van de problematiek o.a. uit de volgende aspecten bestaan:

  • individuele begeleiding/psychotherapie van kind of jongere, vaak in combinatie met een ouderbegeleiding.
  • Gezinsgesprekken
  • Ouderbegeleiding/Opvoedingsondersteuning
  • mogelijkheid tot schooloverleg, telefonisch of uitgebreider in de praktijk met alle betrokkenen.
  • groepstrainingen voor gedragsregulatie of sociale vaardigheden.

In zowel de diagnostische als de behandelfase worden ouders betrokken. De mate waarin dit gebeurt hangt af van de leeftijd van
het aangemelde kind/ de jongere en van de problematiek en vraag van ouders en kind. Hierbij wordt uitgegaan van
het systeemtheoretische gedachtengoed. Er is altijd veel aandacht voor de bredere context waarin het kind/de jongere leeft.
Betrokkenheid van ouders bij dit proces is heel belangrijk. Als logo heeft de praktijk een aantal cirkels die de bredere omgeving
symboliseert waarbinnen het kind/de jongere leeft, samenleeft en opgroeit en die belangrijk is voor het behandelproces.


 

  ©2015 webdesign by MC